CEDIMA Meziměstí vyrábí celou řadu speciálních textilních strojů na základě požadavků a ve spolupráci se zákazníky. Všechny stroje jsou konstruovány na základě moderních konstrukčních koncepcí a ve většině případů jsou vybaveny počítačovým řízením se sofistikovanými řídícími algoritmy. Níže jsou uvedeny jen některé příklady, proto nás v případě zájmu neváhejte kontaktovat s vašimi požadavky.

Mezi vyráběné stroje patří například:

 • karuselové zásobníky osnovních válů
 • impregnační jednotky za tkalcovské stavy
 • osnovní regulátory
 • transportní vozíky osnovních válů
 • speciální navíjecí transportní vozíky

Vertikální zásobníky osnovních válů

SpecTextStoje1

 • provedení pro 1x 8 nebo 2×8 válů případně dle požadavku zákazníka
 • moderní modulová koncepce
 • řetězový dopravník
 • moderní, robustní motor -převodovka pohonu s brzdou ( Lenze ) každého zásobníku
 • čepy pro zavěšení válů
 • závěsy pro různou šíři osnovních válů
 • průměr osnovního válu 800 mm ( nebo dle požadavku )
 • váha jednoho osnovního válu 800 kg ( nebo dle požadavku)
 • automatický plynulý rozjezd a zastavení, ovládání pohybu tlačítky ve směru nahoru nebo dolů
 • maximální rychlost pohybu 2,8 m/min.

 

Impregnační jednotky za tkalcovské stavy

SpecTextStoje2

Zařízení jsou konstruována na základě mnohaletých zkušeností společností CEDIMA Meziměstí a ConTek ( řídící jednotky) na základě specifických požadavků zákazníků. Impregnační jednotky slouží k nanášení impregnace na stavem vyráběnou tkaninu v  nastavitelném množství, usušení v sušárně a následném navinutí. Celý proces je velmi přesně počítačově řízen. Zařízení je vybaveno dotykovým řídícím panelem s přehlednou vizualizací procesu se zobrazením požadovaných a aktuálních parametrů.

Impregnační Jednotky se ve většině případů skládají z:

 • namáčecího a ždímacího zařízení ( foulard )
 • sušárny (infračervená/horkovzdušná, vertikální/horizontální)
 • tažného válu ( pull rollu)
 • navíječe velkonábalu ( stojanový nebo stoupavý typ)

 

Osnovní regulátory WR01

Osnovní regulátory WR01 jsou stroje, které zohledňují všechny dlouhodobě získávané poznatky firmy CEDIMA Meziměstí s.r.o. a ConTeK s.r.o. z oboru přípravy, tkaní, navíjení, úpravy a formátování tkaných i netkaných textilií.

Hlavní výhody osnovních regulátorů WR01:

 • umožňuje odvíjení osnovních nití z cívečnic
 • velká mechanická tuhost stoje
 • osnovní kříž z tvrdých materiálů, 4ks podpěr křížů
 • kvalitní nízko-hmotnostní pružinová osnovní svůrka pro velkou kompenzaci délky nití při změně polohy listů i pro velmi vysoké rychlosti tkaní
 • požadované napnutí osnovních nití je zadáváno prostřednictvím operátorského panelu
 • napnutí osnovních nití je získáváno z tenzometrických snímačů, přímé měření napnutí
 • kvalitní regulace napnutí tkaniny dle speciálních mnoha lety prověřených algoritmů řízení, regulace dle požadovaného a skutečného napnutí nití
 • možnost regulace napnutí osnovy i při zastaveném tkacím stroji
 • pro dosažení nejvyšší kvality vyráběné tkaniny jsou osnovní regulátory tvořeny servopohony

 

Ručně vedené transportní vozíky osnovních válů

SpecTextStoje3

 • upínací šíře osnovního válu dle požadavku zákazníka ( stavitelná )
 • průměr bočnice osnovního válu 800 mm
 • váha osnovního válu 800 kg ( nebo dle požadavku )
 • spřažená otočná kola s ojem
 • zdvih ruční hydraulickou pumpou
 • maximální zdvih ( osy osnovní trubky ) do 770 mm ( nebo dle požadavku )

 

Speciální navíjecí transportní vozíky

SpecTextStoje4

Vozíky slouží navíjení velkonábalů většinou na konci upravárenských linek, ale i na kontrolních, převíjecích a formátovacích strojích. Specifikou je, že zároveň slouží k mezioperační dopravě návinů. Vozíky jsou konstruovány na základě konkrétních požadavků zákazníka. Zároveň jsou vyráběny i plnoautomatické počítačem řízené navíjecí jednotky, které většinou tvoří součást celé upravárenské linky (více informací naleznete v části „upravárenské linky“ tohoto webu).