STOJANOVÝ typ NVS

Patří mezi nejposlednější generaci strojů. Zařízení disponuje nejnovější špičkovou koncepcí, využívající nejmodernější počítačové, technické a technologické poznatky pro zajištění kvalitního návinu stavem vyráběné tkaniny v délce až několika kilometrů při váze až 6000 kg.

nvsDE

Navíječ velkonábalu stojanový NVS je novým, vysoce inteligentním strojem špičkové technologie, který zohledňuje všechny dlouhodobě získávané zkušenosti firmy CEDIMA Meziměstí a ConTek z oboru navíjení tkanin. Zcela nová je koncepce způsobu navíjení, která ve spojení s použitím počítačové techniky umožňuje jemnou a šetrnou manipulaci s tkaninou a je vhodná k použití nejen pro běžné textilie, ale především pro náročné aplikace navíjení např. technických tkanin či tkanin ze skelných vláken. Zařízení pracuje na principu navíjení látky na pevně uchyceném volně otočném zbožovém válci za pomocí hnacího a hladícího válce. NVS řídí rychlost návinu na takové hodnotě, která přesně udržuje napnutí tkaniny na stabilní nebo programovatelné síle což je umožněno současným programově řízeným tahem tkaniny a přítlakem tažného a hladícího  válce k návinu. Celé zařízení je řízeno průmyslovým počítačem firmy ConTek. Systém používá informace z unikátně řešených tenzometrických snímačů.

Počítačový systém stroje je vybaven řadou velice kvalitních řídících algoritmů, které zajišťují přesnou regulaci požadovaných sil a zajišťují navíjení tkaniny bez nežádoucího poškozování jak při samotném navíjení, tak při rozjíždění, zastavování, povolování a napínání tkaniny. Nastavením technologických parametrů navíjecího zařízení je možné se přizpůsobit všem druhům navíjených tkanin a navíjet i nejchoulostivější tkaniny.

Doplňková zařízení:
a) šanžírovací (rozváděcí zařízení)  – nezávisle nastavitelná rychlost rozvádění, konstatní rozkmit daný excenterem
b) typ PZV – prohlížečka tkaniny