Speciální navíječe jsou vyvíjeny a vyráběny pro zvláštní požití. Většinou slouží k navíjení kordů nebo tkanin na konci úpravárenských linek. Stroje vycházejí z mnohaletých zkušeností společnosti CEDIMA Meziměstí a Contek v oblasti technických řešení a řídících procesů upravárenských linek a systémů navíjení. Stroje jsou většinou stavěny individuálně dle požadavků zákazníka.

Mezi základní vyráběné stroje patří:

  • navíječe kordů typ NVS-K
  • tandemové navíječe
  • stoupavé navíječe s pneumatickým přítlakem
  • středové navíječe pro navíjecí transportní vozíky

Navíječe kordů typ NVS-K
Jsou vysokorychlostní stroje, speciálně vyvinuté pro navíjení kordů s mnoha moderními a operátorsky přívětivými koncepty a s vysokými bezpečnostními standardy. Stroje využívají nejmodernější počítačové, technické a technologické poznatky společnosti CEDIA Meziměstí a Contek pro zajištění kvalitního návinu stavem vyráběných kordů. Stroje jsou stavěny pro rychlosti navíjení až 25m/min do průměru návinu až 2 m. Stroje mohou být vybaveny šanžírovacím mechanismem.

Navíječe kordů se vyrábějí se dvou provedeních:

S pevnou osou zbožového válu ( na principu klasického stojanového navíječe )

  • výhoda – vhodné pro omezené prostory s minimálními transportními uličkami
  • nevýhoda – nutnost instalace jeřábové drážky nad navíječem

S pohyblivou, motoricky ovládanou osou zbožového válu

  • výhoda –jednoduchá manipulovatelnost s hotovými náviny bez nutnosti použití jeřábu . disponují robustní kompaktní konstrukcí
  • nevýhoda – širší manipulační uličky, nutnost použití speciální manipulační techniky

Tandemové navíječe
Bbyly speciálně vyvinuty pro kontinuální navíjení tkanin a patří mezi špičku v daném oboru. Stroje jsou využívány především na koncích úpravárenských linek k automatickému navíjení tkanin přesně definovaných délek na dutinky.

Stoupavé navíječe s pneumatickým přítlakem
Jsou většinou vysokorychlostní stroje s nezávislým pohonem tažného a hladícího válce. Využívají principu stoupavého navíječe s pneumatickým přítlakem zbožového válu pro zajištění kvalitního návinu. Jsou stavěny na využití v nepřetržitých provozech. Používají se většinou na koncích úpravárenských linek, kde je umožněno zastavení stroje pro sejmutí hotového návinu.

Středové navíječe pro navíjení na transportní vozíky
Jsou využívány především při výrobě těžších povlakovaných textilií jako jsou např. autoplachty, koženky atp. K navíjení dochází přímo na speciálních rámech, které následně slouží i k transportu návinů na další zpracování. Stroje jsou moderní koncepce a využívají nejmodernějších řídících počítačových algoritmů.