KONTAKTNÍ (OBVODOVÝ) typ NV

Navíječ velkonábalu typu NV je přídavné zařízení k textilním stavům, které umožňuje navinout bez přerušení stavem vyráběnou tkaninu v délce až několika kilometrů.

Navíječ velkonábalu NV 220C je zařízení špičkové koncepce, standardní generaci navíjecích strojů vyvinutých firmou Cedima na základě mnohaletých zkušeností. Navíječ má novou mechaniku, která umožňuje jemnou a šetrnou manipulaci s tkaninou a je vhodný k použití jak pro běžné textilie, tak pro náročnější aplikace navíjení např. tkanin ze skelných vláken. Zařízení pracuje na principu otáčení zbožového válce s tkaninou za pomocí hnacího a hladícího válce.

NV 220C je řízen základě velmi přesného měření napnutí tkaniny na stabilní nebo programovatelné hodnotě. Celé zařízení je řízeno průmyslovým počítačem. Systém používá informace z tenzometru o síle napnutí tkaniny pro řízení asynchronního pohonu pomocí frekvenčního měniče. Napnutí tkaniny může být naprogramováno v několika krocích, tzn. že uživatel může nastavit různou napínací sílu pro určené úseky návvíjení.

Navíječ NV 220 C pracuje s novými propracovanými algoritmy, které zajišťují přesnou regulaci napnutí tkaniny bez jejího poškození jak v průběhu navíjení, tak v době rozběhu a zastavení. Lze jej napojit na centrální sběr dat, sledovat délku návinu a vypnout zařízení při dosažení požadované délky.

NV01

Základní technické parametry:
Rychlost navíjení:      0,2 až 4,5 m/min  *)
Šíře navíječe:              1200mm až 4000 mm *) – typ NV220
Šíře navíječe:              3000mm až 5600 mm *) – typ NV270
Napínací síla:              50 až 1500N
Průměr návinu:         až 1500 mm
Váha návinu:              2000 kg (3000 kg zesílená verze)
Zpětný chod při zastavení:    ANO ( nastavitelný)
Automatické dopínání tkaniny při zastavení: ANO (nastavitelný)
*) Nebo podle požadavku zákazníka

Varianty:
NV220(270)C1 Navíječ s jedním asynchronním pohonem
NV220(270)C2 Navíječ se dvěma nezávislými asynchronními pohony

Příslušenství:
a) RZ – šanžírovací (rozváděcí zařízení)  -nastavitelný výkyv v rozmezí 0 až 100 mm
b) PZ – přítlačné zařízení
c) ED – ručně nebo elektricky poháněné vytlačovací zařízení
d) PZV – prohlížečka tkaniny