Navíječe velkonábalu, vyráběné společností CEDIMA Meziměstí s.r.o. patří bezesporu ke světové špičce v oblasti navíjení všech typů technických tkanin. Vyvíjíme a vyrábíme tyto typy strojů již téměř 30 let a protože na základě úzké spolupráce s celou řadou významných výrobců tkanin víme, jaké procesy v návinu probíhají, jsme schopni řešit kvalitativní problémy při navíjení velkonábalů tam, kde si již ostatní nevědí rady.

 

ROZDĚLENÍ NAVÍJEČŮ DLE TYPU NAVÍJENÍ:

Kontaktní (obvodové) navíječe

S pevným poměrem obvodových rychlostí tažného a hladícího válu
(nejrozšířenější typ navíječe)

Návin je vytvářen na dutince mezi hladícím a tažným válem.

Poměr obvodových rychlostí hladícího a tažného válu je dán různým počtem zubů řetězových kol.

Navíječe udržují v průběhu návinu definované napnutí tkaniny Ft.

 

 

 

 

 

 

S přítlakem

02

Přítlačný vál od začátku návinu přitlačuje silou Fp vytvářený návin k hladícímu a tažnému válu.

Od začátku je možné vytvořit tvrdší návin.

 

 

 

 

 

 

S přítlakem a nezávislými pohony tažného a hladícího válu

03Přítlačný vál od začátku návinu přitlačuje silou Fp vytvářený návin k hladícímu a tažnému válu.

Od začátku je možné vytvořit tvrdší návin.

V průběhu návinu je možné měnit poměr obvodových rychlostí tažného a hladícího válu, nutné pro tkaniny bez elastické deformace.

 

 

 

 

 

 

Stojanové

Stojanové

04Řada nejlepších navíječů pro surové tkaniny.

Odstraňují nevýhody spojené s vlastní hmotností návinu.

Návin je vytvářen na pevně uloženém navíjecím trnu s dutinkou, k návinu je definovanou silou Fp přitlačován tažný a napínací vál.

Poměr obvodových rychlostí tažného a napínacího válu je dán různým počtem zubů řetězových kol.

Navíječe udržují v průběhu návinu definované napnutí tkaniny Ft.

 

 

 

 

S nezávislým pohonem tažného a hladícího válu

05Nejlepší navíječe pro surové tkaniny.

Odstraňují nevýhody spojené s vlastní hmotností návinu.

Návin je vytvářen na pevně uloženém navíjecím trnu s dutinkou, k návinu je definovanou silou Fp přitlačován tažný a napínací vál.

V průběhu návinu je možné měnit poměr obvodových rychlostí tažného a napínacího válu.

Navíječe udržují v průběhu návinu definované napnutí tkaniny Ft

 

 

 

 

Středové

Středové

06Návin je vytvářen na dutince navíjecího trnu pomocí kroutícího momentu M.

Se zvětšujícím se průměrem návinu se snižuje síla v tkanině Ft.

 

 

 

 

 

 

 

S přítlačným válem

07Návin je vytvářen na dutince navíjecího trnu pomocí kroutícího momentu M a zároveň je lisován přimačkávacím válem silou Fp.
Se zvětšujícím se průměrem návinu se snižuje síla v tkanině Ft.
Se zmenšující se silou Ft se automaticky zmenšuje síla přítlaku Fp.

 

 

 

 

 

S přítlačným tažným válem

08Návin je vytvářen na dutince navíjecího trnu pomocí kroutícího momentu M a zároveň je lisován přimačkávacím válem silou Fp.
Přimačkávací tažný vál udržuje v průběhu návinu definované napnutí tkaniny Ft.

Se zvětšujícím se průměrem návinu se snižuje síla přítlaku v tkanině Fp.

 

 

 

 

 

 

Doplňky navíječů

 

Rozváděcí zařízení

Zařízení umožňuje navíjet tkaninu tak, aby jednotlivé vrstvy osnovních nití neleželi přímo na sobě, ale byly vzájemně posunuté. Vhodné zejména u tkanin, které jsou řídké a nezaplněné, nebo tkaniny se zakládanými konci útků nebo s perlinkovou nebo hustou plátnovou vazbou na krajích tkaniny.

 

Prohlížecí (inspekční) zařízení

Zařízení slouží k vizuální kontrole vyráběné tkaniny, případně může sloužit k drobné ruční opravě vadné tkaniny.