Díky širokému rozsahu moderních i klasických výrobních prostředků a technologií můžeme nabídnout našim partnerům velký rozsah strojírenské výroby – od CNC obrábění, zámečnických a klempířských prací, sváření v ochranné atmosféře (i nejsložitějších pevnostních svařenců až do hmotnosti 1000 kg), lakování a montážní práce.

Naší specializací je výroba menších strojů a strojních podskupin a dílů skládajících se především ze svařovaných konstrukcí a rámů za použití přesně tvarovaných laserem řezaných dílů, dutých profilů atd., doplněných obráběnými díly. Produkty jsme schopni vyrobit z nejrůznějších materiálů, od běžné a nerezové oceli, šedé a tvárné litiny až po hliník, bronz a jiné slitiny a plastické hmoty.

Jednou z priorit CEDIMY je vysoká technická komunikativnost. Kvalifikovanost pracovníků nám umožňuje dlouhodobou efektivní spolupráci s významnými zahraničními partnery, zejména v oblasti vývoje výroby strojů a zařízení, ale i manipulační a transportní techniky.

Dlouhodobá spolupráce dokládá spokojenost našich dosavadních zákazníků. Zaměření na malou a střední sériovou výrobu nám poskytuje prostor pro navázání nových forem dlouhodobé spolupráce.